Akcja pn. Tu mieszkamy, tu sprzątamy

Akcja została zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce z tutejszą Placówką oraz Nadleśnictwem Suwałki. Jej celem było sprzątanie lasu położonego pomiędzy Nową Pawłówką, Łanowiczami Małymi i Kruszkami. Nasi podopieczni pod opieką członków Stowarzyszenia bezpośrednio uczestniczyli w zbieraniu śmieci pozostawionych przez osoby przebywające w lesie. Po wykonanej pracy zostało zorganizowane ognisko, w trakcie którego Pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili z dziećmi i młodzieżą z Placówki pogadankę edukacyjną dotyczącą dbania o przyrodę oraz przekazali poradniki Lasów Państwowych „Jak bezpiecznie korzystać z lasu”. Sprzątanie lasu miało na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na wartości związane z poszanowaniem przyrody.