Sprzęt sportowy

W dniu 18 grudnia 2021 r. Wolontariusze Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie przekazali dzieciakom mieszkającym w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce sprzęt sportowy o łącznej wartości 3 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przekazane na ręce dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce w wysokości 1 500,00 zł oraz na ręce prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce również w wysokości 1 500,00 zł. Dofinansowanie, które otrzymało Stowarzyszenie również zostało skierowane do dzieciaków przebywających w Placówkach.