Z wizytą w Giżycku i Rynie

W dniu 9 września 2022 r. podopieczni tutejszych Domów Dziecka w Pawłówce uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej do Giżycka, Rynu oraz Mc Donalda w Suwałkach. W trakcie wyjazdu dzieci i młodzież odbyły rejs statkiem po Jez. Niegocin, następnie zwiedzały Twierdzę Boyen, powstałą w latach 1843 – 1855 oraz Wzgórze św. Brunona rozciągnięte nad zachodnim brzegiem J. Niegocin. To miejsce szczególne dla wszystkich chrześcijan, ponieważ upamiętnia śmierć Brunona z Kwerfurtu, misjonarza, który podjął się nawracania Prusów, i zginął na ich ziemi. Po spożyciu posiłku grupa udała się do Rynu, gdzie zwiedzała Hotel – Zamek Ryn. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Suwałk, gdzie grupa spożyła posiłek w Mc Donald.