KONTAKT

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Dom Dziecka w Pawłówce został przekształcony w Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce, Dom Dziecka nr 1 i Dom Dziecka nr 2 na podstawie uchwały nr XII/90/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2020 r.

Centrum Administracyjne Domów Dziecka w Nowej Pawłówce
Nowa Pawłówka 1 A
16-427 Przerośl
Powiat Suwalski,
Województwo Podlaskie

Adres e-mail: sekretariat@cadd.nowapawlowka.pl

ESP na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/CADDNowaPawlowka

Numery telefonów:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
Sekretariat: 87 5691711

Księgowość: 87 5691327
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD):   Mariusz Zalewski, iod@cadd.nowapawlowka.pl, nr tel. 606142730

Dyrektor: mgr Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch

Organ prowadzący:
Powiat Suwalski

Uwaga! zmiana numeru rachunku bankowego
Numer konta BGŻ Oddział Suwałki: 
33 1600 1462 1026 3395 4000 0002

Dom Dziecka nr 1
Nowa Pawłówka 1 A
16-427 Przerośl

Codziennie
Pokój wychowawców i koordynatora nr tel.  516 836 316

mail: koordynator1@cadd.nowapawlowka.pl

Dom Dziecka nr 2
Nowa Pawłówka 1 B
16-427 Przerośl

Codziennie
Pokój wychowawców i koordynatora nr tel.  504 069 408

mail: koordynator2@cadd.nowapawlowka.pl