O nas

Dom Dziecka w Pawłówce został założony w dniu 15 września 1996 r. aktem założycielskim Kuratora Oświaty w Suwałkach. Pierwszym dyrektorem została Pani Jolanta Łanczkowska, która piastowała swoje stanowisko do dnia 31 października 2001 r. Od dnia 1 listopada 2001 r. dyrektorem Placówki jest Pan Waldemar Jerzy Pstrzoch.

Dom Dziecka dysponował 30. miejscami i był placówką opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. Placówka została przekształcona na podstawie uchwały nr XII/90/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Pawłówce w dwa odrębne domy dziecka oraz centrum administracyjne do zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej. Obecnie funkcjonują dwa odrębne Domy oraz Centrum zajmujące się ich obsługą.  Dom Dziecka Nr 1, który dysponuje 14. miejscami i jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego oraz Dom Dziecka Nr 2 będący placówką opiekuńczo – wychowawczą łączącą zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.  Dom dysponuje 14. miejscami, w ten sposób, że wyodrębnia się 12 miejsc socjalizacyjnych i 2 miejsca interwencyjne.

Podopieczni Domów mają do swojej dyspozycji pokoje, w których mogą zamieszkiwać wraz ze swoim przebywającym w Placówkach rodzeństwem. Wspólne zamieszkiwanie rodzeństwa w jednym pokoju pozytywnie wpływa na podtrzymywanie więzi rodzinnych pomiędzy wychowankami, pobudza odpowiedzialność starszych za młodsze a także ma korzystny wpływ na Ich wzajemne relacje.

Dzieciaki mają również do swojej dyspozycji aneksy kuchenne a także świetlice wyposażone w podstawowy sprzęt AGD, RTV oraz meble. W czasie wolnym od zajęć podopieczni wspólnie z wychowawcą mają możliwość samodzielnego przygotowywania potraw, pieczenia ciast, sporządzania deserów. Jest to nieodzowny element przygotowania do dorosłego samodzielnego życia, z którym muszą  zmierzyć się po opuszczeniu Placówki.