Aktualności

Andrzejki 2018

W dniu 29 listopada 2018 r. w Domu Dziecka w Pawłówce miał miejsce Andrzejkowy Bal Przebierańców. W zabawie udział wzięli nasi podopieczni oraz dzieciaki ze Szkoły Podstawowej w Pawłówce i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach. Uczestnicy bawili się doskonale przy muzyce, którą zapewniał profesjonalny DJ. Obok wspaniałej zabawy nie zabrakło lania wosku oraz andrzejkowych wróżb. Podsumowaniem wieczoru był wybór króla i królowej Balu, którymi zostali Marzena i Mateusz. Za najciekawsze przebrania dyrektor wręczył także dodatkowe nagrody.
Cd. zdjęć w zakładce „Galeria”

Urodziny Kuby

Kuba obchodził swoje siedemnaste urodziny. Życzymy Mu pomyślności i wytrwałości w realizacji swoich marzeń.

Nieodpłatna pomoc prawna – nowe zasady od dnia 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 565 92 02. Oprócz dokonywania zgłoszeń telefonicznie można również dokonywać zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail): npp@powiat.suwalski.pl Porady, co do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczących się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach (ul. Świerkowa 60, lok. nr 19) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30. Szczegółowe informacje w załączonej karcie informacyjnej.

Konkurs Umiem – Potrafię – Mam Talent – edycja II rozstrzygnięty

W dniu 26 października 2018 r.  w Domu Dziecka w Pawłówce odbył się Gminny Konkurs pn. Umiem – Potrafię – Mam Talent Edycja II, w którego przygotowanie zaangażowały się trzy instytucje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, Dom Dziecka w Pawłówce oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Szkół Podstawowych w Pawłówce i Przerośli oraz wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności z różnych dziedzin w dwóch kategoriach wiekowych: młodsi od 5 do 12 lat oraz starsi od 13 do lat 18. Różnorodność prezentowanych treści nie ułatwiała podjęcia wyboru członkom jury. Swoje zdanie również mogła wyrazić publiczność, która po oddaniu głosów wyłoniła zwycięzcę przyznając mu specjalną nagrodę publiczności. Na wszystkich uczestników oraz towarzyszące im osoby czekał słodki poczęstunek ale przede wszystkim porządna porcja wspaniałej zabawy.

Bierzmowanie 2018

W dniu 10 października 2018 r. dwoje naszych wychowanków przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Na uroczystość zostali zaproszeni najbliżsi członkowie rodzin podopiecznych. Po uroczystościach, które miały miejsce w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Pawłówce został przygotowany poczęstunek w naszym Domu. We wspólnym spotkaniu udział wzięli zarówno zaproszeni goście, jaki i podopieczni i pracownicy naszej Placówki.