Wizyta Gości z Litwy 2018

W dniu 27 września 2018 r. nasz Dom Dziecka odwiedzili Goście z Litwy. Byli to w większości Polacy, wśród których znajdowały się dyrektor i osoby pracujące w domu dziecka oraz pracownicy socjalni z Okręgu Wileńskiego. W czasie wizyty miała miejsce wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i  informacji na temat funkcjonowania domów dziecka na Litwie i w Polsce. Goście zobaczyli pomieszczenia przeznaczone do dyspozycji naszych podopiecznych oraz pokoje, w których mieszkają. Po poczęstunku nasi Goście udali się do Szkoły Podstawowej w Pawłówce, gdzie po spotkaniu z Panem Tomaszem Szymańskim – Dyrektorem Szkoły zobaczyli poszczególne sale lekcyjne oraz pomieszczenia przedszkolne.