Biało Niebieski Mikołaj

W tym roku, wzorem z lat ubiegłych przy okazji kolejnej edycji przedsięwzięcia pn.  Biało Niebieski Mikołaj corocznie organizowanego przez Klub Kibica Wigry część pozyskanych słodyczy została przekazana naszym dzieciakom. Podopieczni otrzymali także sprzęt sportowy tj. piłki, rękawice, rakietki do tenisa stołowego, piłeczki do ping ponga.

Życzenia i prezenty od Zarządu Powiatu Suwalskiego

W dniu 21 grudnia 2021 r. Pan Witold Kowalewski Starosta Suwalski w imieniu Zarządu Powiatu w Suwałkach przekazał na ręce Pana Waldemara Pstrzocha Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zarówno wszystkim Dzieciakom, jak i Pracownikom naszego Centrum. Pan Starosta przekazał także prezenty pod choinkę dla podopiecznych tutejszych Domów Dziecka.

źródło: http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/zarzad-powiatu-w-suwalkach-dzieciom-z-domow-dziecka-w-pawlowce

Sprzęt sportowy

W dniu 18 grudnia 2021 r. Wolontariusze Fundacji Orange z siedzibą w Warszawie przekazali dzieciakom mieszkającym w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce sprzęt sportowy o łącznej wartości 3 000,00 zł. Dofinansowanie zostało przekazane na ręce dyrektora Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Nowej Pawłówce w wysokości 1 500,00 zł oraz na ręce prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce również w wysokości 1 500,00 zł. Dofinansowanie, które otrzymało Stowarzyszenie również zostało skierowane do dzieciaków przebywających w Placówkach.

Mikołajki

W dniu 6 grudnia 2021 r. nasi podopieczni otrzymali prezenty z okazji Mikołajek. Tym razem w rolę „Mikołajów” wcielili się Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Radość z otrzymanych prezentów była bardzo wielka.

Prezenty z okazji Mikołajek

Z okazji Mikołajek dzieciaki mieszkające w Domach Dziecka w Nowej Pawłówce otrzymały słodycze ufundowane przez Wójta Gminy Przerośl. Prezenty przekazali przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli.