Informacje dotyczące zmian w organizacji pracy Domu Dziecka w Pawłówce

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną COVID-19 informuję, że  wprowadza się do odwołania zmiany dotyczące organizacji pracy w Domu Dziecka w Pawłówce:

  1. Wprowadza się częściowo pracę w trybie zdalnym dla stanowisk:- główny księgowy – telefon kontaktowy 510 162 921- księgowa- starszy administrator
  2. W godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze na terenie Domu Dziecka pracę będzie wykonywać jeden z pracowników księgowości lub administracji w celu zapewnienia ciągłości realizowanych przez jednostkę zadań. 
  3. W godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze można kontaktować się z Placówką wyłącznie w formie poczty elektronicznej, tradycyjnej,  za pomocą ePuap lub telefonicznie: – sekretariat: 87 5691711, – księgowość: 87 5691327,- pokój wychowawców (czynny codziennie): 504 069 408
  4. Wprowadza się całkowity zakaz przebywania na terenie Placówki innych osób niż wychowankowie lub pracownicy
  5. Wprowadza się zakaz opuszczania przez wychowanków Placówki lub terenu do niej należącego.
  6. Zobowiązuję pracowników oraz wychowanków do rygorystycznego przestrzegania zasad higieny oraz stosowania środków ochronnych (rękawice, maseczki, płyny dezynfekujące).