Mikołaje z Warszawy 2018

W dniu 7 grudnia 2018 r. gościliśmy w naszej Placówce Osoby Zaprzyjaźnione z Banku BGK w Warszawie, którzy od kilku lat systematycznie odwiedzają nasze dzieciaki. Przyjaciele z Warszawy utrzymują stały kontakt z naszymi podopiecznymi, przekazując Im prezenty pod choinkę, prezenty urodzinowe a także organizują prace wolontariackie na terenie Placówki, takie jak: remont sali rekreacyjnej, malowanie pokoi. Prowadzą także szereg innych działań, które są skierowane do naszych dzieciaków. Ofiarują Im swój czas, przyjaźń i życzliwość.