Profilaktyka kreatywna „Chce mi się chcieć”

W okresie od 1 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Domu Dziecka w Pawłówce był realizowany przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce projekt pn. Profilaktyka kreatywna „Chce mi się chcieć”. Projekt obejmował cykl zajęć sportowych ukierunkowanych na rozwój fizyczny naszych podopiecznych. W ramach realizowanego projektu Stowarzyszenie doposażyło salę rekreacyjną w nowy sprzęt o łącznej wartości 5 000,00 zł.